Doelgroep

CHANGER: het platform voor duurzame gedragsverandering

Voor wie is het
bedoeld?

First things first...

Waarom CHANGER?

Waarom CHANGER?

Dagelijkse confrontatie met klimaat- en
milieuproblemen

We zien steeds meer de gevolgen die onze acties hebben voor de toekomst van onze planeet en voor komende generaties. Het leidt tot een groter bewustzijn en zorgt ervoor dat we onze rol als individu binnen de samenleving gaan heroverwegen.

De cijfers liegen niet

Millenials en Duurzaamheid

Hoe staan we er nu voor?

1 %
van millenials
Geeft aan het belangrijk te vinden om duurzame keuzes te maken in het dagelijks leven
1 %
van millenials
Denkt meer te kunnen doen in het maken van duurzame keuzes, 38% heeft de intentie
1 %
van millenials
Willen graag meer weten over welke keuzes er zijn op het gebied van duurzaamheid

Voor wie is CHANGER?

CHANGER richt zich op duurzaam gedrag onder Millennials tussen de 25 en 35 jaar. Uit eerder onderzoek van Motivaction blijkt dat meer dan de helft van de Millennials het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken in het dagelijks leven. Meer dan voorgaande generaties zijn zij zorgelijk over de toekomst.

Waarom?

De Millennials hebben de intentie om duurzaam te leven, maar ze ondervinden moeilijkheden om dit om te zetten tot consistent duurzaam gedrag.

Voor wie is CHANGER?

Het moet ook leuk blijven, je moet het jezelf niet gaan opleggen.

Doelgroeponderzoek

Het vraagt wel veel. Je moet research doen om te kijken of je nou wel goed bezig bent. Ik denk dat ik wat dat betreft nog wel eens laks kan zijn en daardoor ook soms kies voor gemak.

Doelgroeponderzoek

De doel-groep

1 %
van millenials
Weet niet waar zij informatie kunnen vinden over het maken van duurzame keuzes
1 %
van millenials
Weet niet goed welke merken ze moeten vertrouwen als het gaat om duurzaamheid
1 %
van millenials
Zegt zichzelf te zien als een voorloper op duurzame trends
Het CHANGER Persona

De Ontplooier

In de leefwereld van deze mentaliteitsgroep staat vrijheid en plezier centraal. Zij kenmerken zich als open, actieve en creatieve individuen die niet blindelings de massa volgen. Voor hen is ervaring belangrijker dan bezit. Ten opzichte van duurzaam gedrag is er wel een wil, maar wordt hier niet altijd consequent naar gehandeld. Dit hangt veelal samen met het eigen kennisniveau en het sociale netwerk (Motivaction, 2018).

Pains

  • Ziet duurzaamheid als lastig, verwarrend en veelomvattend onderwerp
  • Moeilijk om te binden aan duurzaam gedrag wanneer het plezier of vrijheid aantast 
  • Geld, tijd en inspanning wegen zwaar bij dagelijkse keuzes
  • Wantrouwen tegenover bedrijven en de overheid 
  • Ongeloof van de individuele impact

Gains

  • Bewust van milieuproblemen
  • Dragen een mate van zorgen over zich heen als het aankomt op de toekomst
  • Interesse voor een duurzamere levensstijl 
  • Staat open voor het ontvangen van informatie
  • Sociale omgeving is stimulerend
Heb je vragen over het onderzoek?

Neem contact op met CHANGER.

Bij vragen of opmerkingen ontvangen we graag een bericht van je. Neem gerust contact met ons op via de contactpagina.

Schuiven naar boven