Ambiente

Trendboek en Trendtours

Ambiente

Jaarlijks verzorgen leden van het excellentie-traject trendtours in twee verschillende hallen van de Ambiente beurs in Frankfurt. De werkzaamheden hierbinnen omvatte trendonderzoek, het creëeren van een trendboek en het geven van trendtours op locatie.

Binnen dit project had ik de rol als supervisor, waarbij ik het team door het gehele proces begeleidde en verantwoordelijk was voor de coördinatie van het werk en het leveren van kwaliteit.

Schuiven naar boven